Product Design

Ik werk zowel on-site als off-site. Ik gebruik Solidworks en Creo. Mijn ontwerpproces omvat onderstaande stappen.

Process

Ik vertrek van uw productidee om me vervolgens te focussen op de behoeften van de eindgebruiker, daarna zoek ik uit of er reeds gelijkaardige producten bestaan, zoek ik naar productiefaciliteiten, ga ik na aan welke normen er moet worden voldaan, welke wetgeving er van toepassing is, welke certificaten/keurmerken er nodig zijn, kijk ik of andere ontwerpstijlen mij kunnen inspireren,… Deze essentiële fase bepaalt in grote mate de kansen op succes van het product. Het resultaat van deze fase is een uitgebreide lijst met specificaties en een tijdlijn van het voorontwerpproces.
Voor alternatieve bouwvormen, producteigenschappen, productieprocessen, montagetechnieken, verpakkingen en distributiemethodes werk ik voorstellen en onderzoeken uit. Ik raadpleeg verschillende belanghebbenden zoals eindgebruikers, klanten, leveranciers, maar ook de afdelingen productie, logistiek en inkoop. Ik leg meerdere esthetische ontwerpen voor. De laatste stap bestaat in het bespreken en het kiezen van het uiteindelijke concept en het vastleggen van de projecttijdlijn.
Ik werk het concept uit tot een volledig gedetailleerd 3D-CAD-model. Indien gewenst maak ik een proefopstelling en test ik deze. Ik werk samen met alle belanghebbenden en ik doe een beroep doen op hun expertise. Ik creëer producten geheel afgestemd op het werkproces van uw bedrijf. Ik zorg er voor dat er een onderdelenlijst kan worden geëxporteerd samen met alle voor de fabrikant/koper nodige informatie voor het vervaardigen/kopen van de verschillende onderdelen.
Ik maak 2D-tekeningen, montage-instructies en ik stel stuklijsten en essentiële documenten op die toegankelijk zijn voor alle leden van het team om zo op een georganiseerde wijze feedback te verzamelen. Ik werk het toolen en verpakken volledig uit.
Een gedetailleerd testplan zorgt er voor dat het testen resulteert in maximale rendementen en dat alle risico’s gedekt zijn. Het gebruik van essentiële documenten vermijdt dat er geen waardevolle feedback verloren raakt.

Mechanisch ontwerp

Bent u op zoek naar een ervaren en vakbekwaam ontwerper voor het uitwerken van een mechanisch project, dan kunt u dankzij mijn ruime ervaring bij mij terecht. Ik bezorg u een overzicht van het project vanaf de analyse van het probleem tot en met het bekomen van een getest en eenvoudig te vervaardigen mechanisch product. Ik heb ruime ervaring in volgende domeinen :

- IoT (mechanische hardware)
- Koeling
- Ontwerp voor betrouwbaarheid
- Geluids- en trillingsdemping
- Sterkteberekening
- Gereedschapsontwerp
- Verpakkingsontwerp
- Testen
- EMC-afscherming
- Ontwerpen voor veiligheid
- Ontwerpen voor productie, montage, verpakking en Design-for-Cost
- Ontwerpen klaar voor SKF-certificatie (inbraakveilige oplossingen)

Process

Ik stel de volgende vragen: welk probleem dient het mechanische product op te lossen? Op welke wijze interfereert het mechanische product met het systeem waarvan het deel uitmaakt? Welke oplossingen zijn er al voor handen? Welke belanghebbenden kan ik raadplegen? Als die er niet zijn, stel ik een specs-lijst en een projectschema op.
Ik onderzoek en stel meerdere oplossingen voor. Ik plan ontwerpbijeenkomsten met alle belanghebbenden om samen bij het uiteindelijke concept te komen. Indien nodig pas ik de planning aan.
Ik werk het concept uit tot een volledig gedetailleerd 3D-CAD-model. Indien gewenst maak ik een proefopstelling en test ik deze. Ik werk samen met alle belanghebbenden en ik doe een beroep doen op hun expertise. Ik creëer producten geheel afgestemd op het werkproces van uw bedrijf. Ik zorg er voor dat er een onderdelenlijst kan worden geëxporteerd samen met alle voor de fabrikant/koper nodige informatie voor het vervaardigen/kopen van de verschillende onderdelen.
Ik maak 2D-tekeningen, montage-instructies en ik stel stuklijsten en essentiële documenten op die toegankelijk zijn voor alle leden van het team om zo op een georganiseerde wijze feedback te verzamelen.
Een gedetailleerd testplan zorgt er voor dat het testen resulteert in maximale rendementen en dat alle risico’s gedekt zijn. Het gebruik van essentiële documenten vermijdt dat er geen waardevolle feedback verloren raakt.

Value Engineering

Ik optimaliseer en voeg nieuwe eigenschappen toe die de eindgebruiker waardeert maar daarnaast ook gericht zijn op het verlagen van de productiekosten. In de regel zorg ik voor een waardetoename via het identificeren en verminderen van de kostendrijvers en zorg ik verder voor het verwijderen van onderdelen en processen, het voorrang verlenen aan de behoeften van de eindgebruiker en het zoeken naar mogelijkheden voor het beter inspelen op deze behoeften.

Process

 Ik begin een project met een vergelijkend onderzoek tussen het bestaande product en concurrerende producten. In een eerste fase wil ik het product volledig begrijpen. Ik zoek naar de grootste kostendrijvers en ik raadpleeg de belanghebbenden (zoals eindgebruikers, klanten, leveranciers maar ook de afdelingen productie, logistiek en inkoop). Ik sta stil bij de moeilijkheden waarvoor in het oorspronkelijke project een oplossing werd gevonden.
 Eens ik het product volledig onder de knie heb, kan ik uitzoeken welke verbeteringen er gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden en welke de meest aangewezen mogelijkheden zijn om de kosten te drukken en de functionaliteit te verbeteren. In samenwerking met de belanghebbenden wordt ieder voorstel uitgewerkt tot een concrete oplossing. Ten slotte maak ik een getailleerde projectplanning.
Ik werk zowel het product als de verbeteringen uit tot een volledig gedetailleerd 3D-CAD-model. Indien gewenst maak ik een proefopstelling en test ik deze. Ik zorg er voor dat er een onderdelenlijst kan worden geëxporteerd samen met alle voor de fabrikant/koper nodige informatie voor het vervaardigen/kopen van elk onderdeel. Ik creëer output geheel afgestemd op het werkproces van uw bedrijf.
Ik maak 2D-tekeningen, montage-instructies en ik stel stuklijsten en essentiële documenten op die toegankelijk zijn voor alle leden van het team om zo op een georganiseerde wijze feedback te verzamelen. Ik werk het toolen en verpakken volledig uit. 
Een gedetailleerd testplan zorgt er voor dat het testen resulteert in maximale rendementen en dat alle risico’s gedekt zijn. Het gebruik van essentiële documenten vermijdt dat er geen waardevolle feedback verloren raakt.

Wilt u graag kennismaken?

Wilt u dat ik langskom of verkiest u een videogesprek te voeren om uw project te bespreken?

Contacteer mij